Fibia Nyheder

18.10.2018

Fibernet til tre udvalgte områder

gravere_DSC_3876.JPG

Det er nu, man kan fremtidssikre sit lokalområde, sit hus og sit internet i Rødby, Mullerup Strand og Nykøbing Sjælland. Det er de første områder, der får tilbudt lynhurtigt internet fra Fibia, der over de kommende fem år investerer 3.4 milliarder kroner i hurtigt internet til alle andelshavere i SEAS-NVE.


Ambitionen hos Fibia er klar; alle andelshavere får tilbuddet i løbet af de næste fem år. Hvis der er opbakning i et lokalområde, så kommer gravemaskinen og teknikerne:

- Vi vil bekæmpe den digitale ulighed, og derfor kommer vi, når der bliver kaldt på os, og der er interesse i området, fastslår administrerende direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen.

Engagementet er afgørende

Det er dyrt at grave fibernet ned i vejen og føre det helt ind i husene, så der skal være en solid opbakning i området, forklarer Casper Holst-Christensen:

- Lige nu tager vi imod bestillinger, og hvis der er nok, så ruller vi fibernettet ud i området. Hvis interessen er der, vil vi kunne sætte spaden i jorden til februar, og de fleste vil have fibernet på den anden side af sommeren, siger han og tilføjer:

- Hvis der ikke er interesse nok, så rykker vi videre til andre områder, og så vil der gå en rum tid, før vi har mulighed for at komme tilbage og spørge igen.

Erfaringer fra andre områder viser, at hvis cirka 40 procent tilmelder sig, så kan projektet gennemføres. Denne procentsats vil dog variere i både op og nedadgående retning alt efter lokale geografiske forhold, befolkningstæthed mm.

Vis interesse og gør en forskel

Alle – uanset hvor i regionen man bor – kan gå på www.fibia.dk/fiber og stemme for fibernet med musen.

- Jo mere interesse, der er i et område, jo hurtigere kan vi prioritere, hvor vi skal lægge kræfterne. Derfor bør alle betragte det som en borgerpligt at vise sin interesse, lyder det med et smil fra Casper Holst-Christensen.

Fakta

Fibia er ejet af SEAS-NVE og NRGi og vil de kommende fem år investere i alt 4.6 milliarder kroner i at bekæmpe digital ulighed og sikre adgang til stabilt, hurtigt og fremtidssikret internet til andelshaverne i de to selskaber.

De tre første områder på Sjælland er:

• Rødby og omegn
• Mullerup Strand, Dalby, Reersø og omegn
• Nykøbing Sjælland og omegn

Kontakter
Rasmus Carlsen, pressekontakt Fibia, mobil 30 28 67 20

30.04.2018

Fiberselskab fortsætter fremgangen

montoer_DSC_3267.JPG

Pressemeddelelse - Svinninge, 30. april, 2018.

Det netop offentliggjorte årsregnskab fra fibernetselskabet Fibia P/S viser, for tredje år i træk, at der fortsat er fuld fart på udrulningen af fiber. Årsregnskabet for 2017 beretter om en solid fremgang i kundebasen, og Fibia har nu rundet mere end 118.000 kunder. 

I 2017 fik Fibia flere end 27.000 nye kunder og Fibias resultat fra primær drift før afskrivninger (EBITDA) er øget med 34 % og overskuddet er på 116 mio. kr. for 2017. Årets resultat er et forventet, men dog reduceret, underskud på 97 mio. kr. Dette er samtidig med at der er skruet markant op for aktivitetsniveauet i 2017. Investeringerne er således 58 % højere end året før.   

”Vores regnskabsår viser fremgang, og vi følger vores plan. Jeg ser derfor resultatet for 2017 som tilfredsstillende. Fibia har fået flere kunder, og vi har i 2017 implementeret en ny it-infrastruktur der skal gøre det mere effektivt for os at tilbyde endnu flere borgere mulighed for en moderne digital oplevelse uden snærende kapacitetsgrænser. Jeg mener derfor, at vi er godt rustet til at vokse yderligere,” siger administrerende direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen.

I dag er kravet, at brugernes internetforbindelse har en kapacitet, hvor hele hustanden kan være koblet på – uden at forbindelsen af den grund bliver langsom. Fibia mærker tydeligt, at den eksplosive stigning af blandt andet streamingtjenester, online spil og flere digitale services skaber en stigende efterspørgsel efter et stabilt og ikke mindst hurtigere net. I 2017 har Fibias primære fokus fortsat været udrulning af fiber i ejernes (SEAS-NVE og NRGi) forsyningsområder, og Fibia har gjort fibernet tilgængeligt for endnu flere borgere, end tilfældet var i 2016.

Vi oplever en meget kraftig efterspørgsel på vores fiberforbindelser. Vækstpotentialet er stadig enormt. Fibia har derfor igen i 2017 investeret massivt i udrulning af fiber, og alene sidste år har vi givet yderligere ca. 35.000 husstande i vores ejeres forsyningsområder mulighed for fibernet,” siger Casper Holst-Christensen.

Fibia lancerede i 2017 Fiberpuljen, som med en investering på i alt 150 mio. kr. fra SEAS-NVE var øremærket udrulning af fiber i yderområderne. Fibia forventer at færdiggøre etableringen af fibernet til de nye områder i løbet af 2018.

 

Nøgletal (mio. DKK)              

2017              

2016                                     

2014/2015 (17 mdr.)

Nettoomsætning                    

474

433                                       

518

Bruttoresultat                         

268                 

233                                      

240

EBITDA                            

116

87     

44

Årets resultat (før skat)           

(97)                 

(109)               

(167)

Egenkapital 

2761               

2858                

2.966

Soliditetsgrad (%)                       

71                                         

80

88

Investeringer (anlæg)              

480

304

393

For flere oplysninger kontakt venligst:

Pressekonsulent Kasper Brøndum Andersen. Telefon 51427597. E-mail: kan@fibia.dk / presse@fibia.dk

Om Fibia P/S

Fibia er et af Danmarks største fibernetselskaber. Med udgangspunkt i SEAS-NVE’s og NRGi’s forsyningsområder er det Fibias vision at levere adgang til markedets bedste og hurtigste internet. Gennem sit medejerskab af Waoo A/S leverer Fibia digitale tjenester i form af TV, internet og telefoni, blandt andet Danmarks bedste internet* fra Waoo.

*I 2018 blev Waoo for 7. år i træk kåret af Loyalty Group som Danmarks bedste internetudbyder.

17.11.2017

Faxe Kommune fortsætter fiberudrulningen

Pressemeddelelse - Svinninge, 17. november 2017.

Yderligere udbredelse af fibernet i flere områder i Faxe Kommune, blandt andet Faxe Ladeplads, skal løfte kommunen op blandt de kommuner, hvor borgerne har de bedste digitale muligheder, men det kræver samarbejde mellem borgere, virksomhederne, kommunen og Fibia.

Pilen peger én vej for udbredelsen af bredbånd i Faxe Kommune: Opad!
Kommunen har været proaktiv i at få etableret 18 såkaldte hotspots, hvor borgere og turister kan logge på internettet via et trådløst netværk. Derudover har man iværksat samarbejde med bredbåndsudbyderne for at løfte niveauet for, hvor mange borgere og virksomheder der har adgang til hurtigt internet.

Det har været kommunens forventning, at en stor del af kommunes borgere og virksomheder på nuværende tidspunkt ville være koblet på fremtidens internet, via de politiske prioriteringer i Faxe byråd. De forventninger har det indtil nu ikke været muligt for fibernetselskabet Fibia at indfri, men nu skal der helt rene linjer for samarbejdet, lyder det samstemmende fra Faxe Kommune og Fibia.

Første skridt: Fiber til Faxe Ladeplads
”Det er afgørende for alle borgere at have adgang til super hurtigt bredbånd i by og på land. Ofte er hverken internet- eller mobildækningen på det niveau, der kræves i et moderne samfund. Derfor har vi gjort, hvad vi har mulighed for, men nu sætter vi endnu mere fart på udrulningen af fibernet. Næste skridt bliver Faxe Ladeplads, men målet er, at hele Faxe Kommune skal være på niveau med resten af Danmark, hvad angår hurtigt internet – og gerne bedre,” siger borgmester Knud Erik Hansen.

I Fibia glæder man sig også til at tage et nyt stort skridt på vejen mod at tilbyde fibernet til mange af de borgere, som sukker efter tidssvarende internet. Også selv om det ikke er muligt at tilbyde fibernet til alle dem, der tidligere har fået opfattelsen af, at deres adresse inden længe ville få adgang til den digitale motorvej.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Faxe Kommune, og vi oplever en meget stor interesse fra borgerne for at få fibernettet udbredt. Så vi er kede af, at vi indtil nu ikke helt har kunnet levere det, som politikere og borgere i Faxe Kommune har forventet. Men nu går vi i gang med en mere grundig undersøgelse af, hvor det bedst kan svare sig at gå i gang først,” siger André Jensen, der er salgschef i Fibia.

Lokale ildsjæle går forrest
I nogle områder har borgerne taget sagen i egen hånd. Med en ihærdig indsats har lokale ildsjæle skabt så stor opbakning om projekter, at det lokale fibernetselskab, Fibia, har valgt at rulle fiber ud til de interesserede. Det gælder blandt andet i Skuderløse og Teestrup. Og netop den lokale opbakning er vigtig, understreger leverandøren, Fibia. Erfaringen viser nemlig, at chancen for at få fibernet er størst, hvor flest borgere melder sig som fiberambassadører.

”Vi skylder en stor tak til de borgere, som har ydet en helt ekstraordinær indsats for at skabe opbakning om de enkelte fibernetprojekter. Når de folkevalgte på Christiansborg har bestemt, at ansvaret for at etablere fibernet i Danmark hviler på de private aktører, så kræver det, at områderne står sammen. Og det har de gjort her i Faxe Kommune. Samtidig har Fibia været en positiv medspiller,” siger Knud Erik Hansen, som også takker byrådet for at understøtte udrulningen af fiber til alle dele af kommunen.

Byrådet har allerede for flere år siden indset nødvendigheden af gode fiberforbindelser til alle dele af kommunen. Der er derfor investeret i fiberforbindelse til kommunale institutioner, medarbejdere, politikere og turiststeder rundt om i hele kommunen. De næste skridt kræver lokal opbakning, hvis alle i Faxe Kommune skal have adgang til hurtigt bredbånd. Især er der behov for, at lokale ildsjæle melder sig som ambassadører for at udbrede kendskabet til betydningen af hurtigt bredbånd.

”Ved at koble sig på fibernettet får man selv hurtigt internet og mange andre muligheder. Men samtidig bidrager man også til at give hele sit lokalområde et løft. Det kommer både borgere og erhvervsliv til gode,” siger borgmester Knud Erik Hansen.

FAKTA
• Faxe Kommune understøtter udbredelsen af hurtigt internet til alle borgere.
• I oktober 2016 havde 51,5% af kommunens husstande mulighed for hurtigt bredbånd via fiber. I november 2017 er tallet steget til 59,9%
• Planen er, at mere end 72% af husstandene har mulighed for at koble sig på hurtigt bredbånd i løbet af første halvår 2018.
• En stor del af stigningen er kommet via mange kilometer nye fiberkabler, som fibernetselskabet Fibia har etableret for Faxe Kommune.
• Ud over fibernet til flere tusinde nye husstande har Faxe Kommune investeret i etableringen af 18 hotspots med trådløs adgang til internettet.

Pressebilleder kan hentes på fibia.dk/presse

11.05.2017

Dobbelt så mange penge i Fiberpuljen – 72 nye lokalområder får nu fibernet

Pressemeddelelse - Svinninge, 11. maj 2017.

SEAS-NVE har valgt at fordoble Fiberpuljen – fra 50 til nu 100 millioner kroner. Dermed kan Fibia snart gå i gang med projekteringen af fibernet til 72 nye lokalområder med i alt 3.300 private husstande og virksomheder på Sjælland, Lolland, Falster og øerne. Med så mange yderområder, der bliver koblet på den digitale motorvej, kan hele region Sjælland se frem til et stort løft.

150 millioner kroner. Så mange penge investerer energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE ekstraordinært i fibernet i 2017. Størstedelen af midlerne er øremærket områder, hvor borgere og virksomheder oplever langsomme internetforbindelser. Oprindeligt oprettede SEAS-NVE en pulje med 50 millioner kroner, der sammen med yderligere 50 millioner kroner skulle dække nogle af de mørke pletter i selskabets forsyningsområde, hvor internettet ikke lever op til nutidens krav. Men interessen var så overvældende, at man nu har lagt yderligere 50 millioner kroner i Fiberpuljen.

”Interessen har været overvældende stor. Vi har modtaget 170 ansøgninger og fået 5.000 tilkendegivelser fra borgere og virksomheder, som gerne ville have fibernet. Vi har derfor også valgt at fordoble Fiberpuljen, så vi investerer 100 millioner kroner. Det kommer til at give regionen et gevaldigt digitalt løft. Vi skal koble Sjælland og Øerne på den digitale motorvej. Landdistrikterne må ikke ende med at stå parkeret i nødsporet,” siger administrerende direktør i SEAS-NVE, Jesper Hjulmand.

De 100 millioner kroner rækker til at føre 72 af projekterne ud i livet. Der er allerede 2.000 tilmeldinger i områderne, som er spredt over hele SEAS-NVE’s forsyningsområde.

”Fiberpuljen har i overraskende høj grad fået borgerne i yderområderne til at finde sammen om at søge fibernet til deres lokalsamfund. Det oplever jeg som et fantastisk eksempel på den moderne andelsbevægelsens styrke. Det skaber resultater at finde sammen og engagere sig i udvikling af sit lokalsamfund”, siger Jesper Hjulmand.

En gave til yderområderne
I Fibia, der er ejet af SEAS-NVE og den østjyske energikoncern NRGi, glæder man sig til at komme i gang med at levere fibernet til de mange nye kunder.

”Det er en særlig stor glæde at kunne tilbyde lynhurtigt fibernet til nogle af de mange, som indtil nu har haft lange udsigter til at blive en del af det digitale Danmark. Nu får de Danmarks bedste internet og mulighed for tv og telefoni i topklasse. Det kan virkelig løfte nogle af disse områder. Så det er en gave, der ikke kan overvurderes, som SEAS-NVE her er kommet med,” siger Casper Holst-Christensen, der er administrerende direktør i Fibia.

Både SEAS-NVE og Fibia peger på betydningen for hele Region Sjælland, der er den del af Danmark, hvor flest adresser har utidssvarende internet. Mange har i dag begrænsede muligheder for at arbejde hjemmefra, kommunikere med det offentlige, streame tv-serier, lave lektier og mange selvfølgeligheder for størstedelen af danskerne. Derudover er sløvt internet kritisk for mange erhvervsdrivende i de mindre samfund.

”Hvis vi skal undgå, at udviklingen går i stå i de mindre samfund, er det helt afgørende at kunne tilbyde hurtigt og stabilt internet. Med Fiberpuljen har vi taget et skridt i den rigtige retning, og selv om der er lang vej til at dække alle adresser, så er det positivt, at vi nu kan levere fibernet til 2.000 borgere og virksomheder. Derudover kan yderligere cirka 1.300 adresser blive tilsluttet på et senere tidspunkt, når vi er færdige med at koble de nye områder på fibernet,” siger Casper Holst Christensen.

Ekstra pres på gravemaskinerne
Den kommende tid vil blive brugt på at planlægge de mange projekter, hvorefter entreprenørerne skal i gang med gravemaskinerne for at lægge de mange kilometer kabel i jorden.

”Vi skal i gang så mange steder, at vi med stor sandsynlighed ikke når at etablere alle nye områder i år. Men vi sætter alle tilgængelige ressourcer af i vores produktionsafdeling, og vi skal nok holde alle de nye kunder informeret undervejs,” siger Casper Holst-Christensen.

Her kan du se alle områder, der får fibernet via Fiberpuljen

05.05.2017

Danmarks største fibernetprojekt rulles ud i Syddjurs

Pressemeddelelse - Svinninge, 4. maj 2017.

 

2.600 husstande og virksomheder kan glæde sig over, at fibernetselskabet Fibia nu har besluttet at
etablere fibernet i hele den sydlige del af Syddjurs Kommune. Når de mange nye kilometer fiberkabler er
gravet ned, er kommunen oppe på over 80 procent af husstandene, som har mulighed for at få lynhurtigt
internet og tv i høj kvalitet.

Et tæt samarbejde mellem den private aktør Fibia og Syddjurs Kommune giver nu et gevaldigt digitalt løft til
tusindvis af husstande, virksomheder og sommerhuse i Østjylland. 29 mindre områder får etableret fibernet i et
stort, samlet projekt, som går under navnet Syd-Syddjurs – og som sandsynligvis er Danmarks hidtil største
enkeltstående fibernetprojekt.

”Vi er utroligt stolte over at få mulighed for at levere fibernet til et så stort sammenhængende område. Fibia er
ejet af to andelsselskaber, og derfor ligger det i vores DNA at være med til at støtte yderområder. I dette tilfælde
har det kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft en fantastisk medspiller i Syddjurs Kommune,” siger
administrerende direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen.

Afgørende for kommunens udvikling
Også fra kommunens side er der glæde over, at de mange måneders arbejde har båret frugt. Med de 7.000
ekstra adresser, som kan kobles på fibernettet, er kommunen nu oppe på knap 24.000 adresser med mulighed
for at få hurtigt fiberbredbånd. Det svarer til 81 procent af alle helårs- og sommerhuse.

”At projektet nu bliver en realitet, har afgørende betydning for vores kommune. Jeg har for nylig kaldt det en
borgerpligt at tilmelde sig, når et tilbud som dette dukker op. Og jeg tror på, at fibernettet kan blive en motor for
udviklingen i hele kommunen – både for borgere, erhvervsliv og turister – selv om det i første omgang kun
dækker den sydlige del,” siger borgmester Claus Wistoft (V), der selv kan se frem til at få fibernet i sit
sommerhus ved Femmøller Strand.

Undervejs i processen har Fibia modtaget mange henvendelser fra borgere og virksomheder, som ønsker
fibernet, men som ligger uden for det område, der nu bliver etableret. Fibia vil i den kommende tid kigge på,
hvordan man kan hjælpe dem, der ikke i første omgang får glæde af fibernettets mange muligheder.

Afgørende med lokalt engagement
Både Fibia og Syddjurs Kommune understreger, at succesen er kommet i hus på grund af to helt afgørende
faktorer: Der har været et korps af engagerede lokale fiberambassadører, og samspillet mellem det private
fibernetselskab og kommunen har fungeret optimalt.

”Først og fremmest skylder vi naturligvis de lokale ildsjæle stor tak for et sejt og tålmodigt stykke arbejde med at
oplyse om fibernettets betydning og muligheder. Samtidig har Fibia været en rigtig god sparringspartner, som
har været positiv og konstruktiv hele vejen. Fra kommunens side har vi støttet på alle de måder, det har været
muligt, og jeg tror ikke, man kan overvurdere betydningen af, at vi nu får så stor en del af vores kommune med
på den digitale motorvej,” siger Claus Wistoft.

Netop udviklingen i yderområderne er temaet for en stor konference på Christiansborg 15. maj, hvor borgmester
Claus Wistoft vil være en af oplægsholderne. Temadagen er afslutningskonference for kampagnen

 

Se pressemeddelelsen som pdf her

28.04.2017

Vækst hos Fibia sætter fart på den digitale udligning

Pressemeddelelse - Svinninge, 28. april 2017.

Fibia P/S, som er et af Danmarks største fiberselskaber, har i 2016 udrullet fibernet til 23.000 nye kunder og har nu en solid kundebase på over 100.000 kunder. Overskuddet fra den primære drift voksede i 2016 med 67%, viser Årsrapport 2016. Det forventede underskud i 2016 blev på 109,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 58,8 mio. kr. i forhold til 2015. Administrerende direktør i Fibia P/S, Casper Holst-Christensen, betegner da også virksomhedens resultatet som tilfredsstillende og på niveau med forventningerne.

”Vi er tilfredse med resultatet for 2016, men vi læner os ikke tilbage. Der er fortsat et stort behov for at få udlignet det digitale Danmark, og særligt at få yderområderne opgraderet til lynhurtigt fibernet. Det er en forudsætning for økonomisk vækst og produktivitet i dag. Internettet og internethandel har brug for stærke, solide forbindelser i fremtiden, hvis konkurrenceevnen skal bevares,” siger Casper Holst-Christensen.

Nianet A/S, hvor Fibia har et medejerskab, leverer også et flot 2016-resultat, hvor overskuddet før skat fordobles. Nianet A/S leverer BtB fiberbaserede højhastigheds LAN-LAN forbindelse, internet og housing- tjenester fra egne datacentre.

Adm. direktør Casper Holst-Christensen forventer et væsentlig bedre bruttoresultat og EBITDA for 2017.
”Vi ser fortsat et stort vækstpotentiale, og Fibias forretningsmodel er meget skalerbar. Herudover vil vi fortsat have fokus på vores omkostningseffektivitet.”

Yderligere fart på den digitale udligning
”Vi har startet 2017 med at lancere Fiberpuljen med en investering fra SEAS-NVE i ryggen. Fiberpuljen er et initiativ til udbygning af infrastrukturen og bedre forbindelser i yderområderne. Hvis Danmark skal fortsætte væksten og ikke knække midt over, må vi sikre, at hele Danmark hurtigst muligt kan få adgang til hurtigere forbindelser. Fiberpuljen er det første og et vigtigt skridt i den retning,” siger Casper Holst-Christensen.

Fibia lancerede i slutningen af 2016 de nye Waoo Fiber-pakker – Internet som det burde være. Danskerne bør have adgang til internet med en hastighed, som kræves af moderne familier. Flere steder i landet, særligt uden for de store byer, må mange børn og voksne leve med stærkt begrænsede muligheder for at streame tv-serier, arbejde hjemmefra, spille onlinespil, lave lektier eller dele videoer og billeder. Waoo Smart WiFi blev i 2016 desuden kåret som verdens bedste Wi-Fi-løsning til hjemmet på den førende internationale konference Wi-Fi Now i London.

”Lynhurtigt bredbånd, som Fibias fibernet, er ikke bare med til at sikre den digitale infrastruktur og en vigtig brik i arbejdet for at skabe økonomisk vækst. En hurtig forbindelse til internettet er også en helt grundlæggende forudsætning for at få hverdagen til at hænge sammen for langt de fleste familier og virksomheder. Får vi ikke de små samfund med i udviklingen, risikerer vi en yderligere skævvridning af Danmark,” siger Casper Holst-Christensen.

Nøgletal (mio. DKK) 2016 2014/2015 (16 måneder)
Nettoomsætning 432,8 517,8
Bruttoresultat 192,3 177,6
Årets resultat (før skat) (108,6) (167,4)
Egenkapital 2857,6 2.966,3
Soliditetsgrad (%) 80,1 87,8

Fibia P/S er et af Danmarks største fibernetselskaber. Med udgangspunkt i SEAS-NVE’s og NRGi’s forsyningsområder er det Fibias vision at levere markedets bedste og hurtigste internet. Fibia leverer, gennem sit medejerskab af Waoo A/S, digitale tjenester i form af tv, internet og telefoni. I 2017 blev Waoos endnu engang kåret af Loyalty Group som Danmarks bedste internetudbyder. Det er 6. år i træk.

Se mere på www.fibia.dk

For flere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationskonsulent Kasper Brøndum Andersen: mobil 41 74 67 97 / e-mail: kan@fibia.dk
Administrerende direktør Casper Holst-Christensen: telefon 78 75 30 17 / mobil 29 37 29 70 / e-mail: cho@fibia.dk

Se pressemeddelelsen som pdf her

31.03.2017

Fibia klar til at levere Danmarks bedste internetprodukter til Hovedstaden

Pressemeddelelse - Svinninge, 31. marts 2017.


Danmarks bedste internetleverandør er fra tirsdag den 4. april klar til at levere fiberbredbånd, TV, digitale tjenester og telefoni til mere end 90.000 kunder i et område, som på sigt vil dække 130.000 husstande. Det er fibernetselskabet Fibia, den største ejer i Waoo, som har besluttet at bringe hovedstaden væk fra at være det digitale udkantsdanmark.

Waoo har siden 2010 leveret prisvindende fiberbredbåndsforbindelser i store dele af Danmark – bare ikke i København og Nordsjælland. Hovedstadsregionen har haltet markant efter det øvrige Danmark, når det kom til udbuddet af fiberbredbånd og underholdning. Men det skal være slut nu, hvis det står til Waoo og fibernetselskaber Fibia. Fra 4. april udvides Waoo’s leveringsområde med hele 90.000 husstande.

Waoo melder sig klar til at tage kampen om Hovedstadsområdet op med en lang række fiberbaserede produkter så som fiberbredbånd, Smart WiFi, 4K/UHD TV, digitale tjenester og telefoni. Tidligere har det ikke været muligt for Waoo at levere andet end helt simple internetprodukter til de mange interesserede kunder, fordi Waoo og selskaberne bag har haft mere end almindeligt svært ved at skabe en rentabel forretning på det eksisterende net.

Øget efterspørgsel
”Efterspørgsel fra kunderne i hovedstaden og Nordsjælland er kraftigt stigende. Hidtil har vi måttet sige nej til en masse kunder, som i modsætning til det øvrige Danmark ikke har kunnet få vores produkter, fordi omkostningerne ved at levere vores produkter i det hidtidige set-up i hovedstadsområdet har været skruet sammen på en måde, hvor vi ikke kunne få en forretning til at hænge sammen. Takket være fibernetselskabet Fibias nye løsning bliver de storkøbenhavnske kunder nu endelig ligestillet med resten af landet”, siger Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo, som netop for sjette år i træk er blevet kåret som Danmarks bedste internetleverandør.

Når de mange tusind kunder i og omkring hovedstaden endeligt kan få Waoo, skyldes det, at fibernetselskabet Fibia, der er ejet af Seas-NVE og NRGi – to af Danmarks største energiselskaber – investerer i ny fiber-infrastruktur, således at man derved kraftigt reducerer behovet for at anvende det eksisterende set-up, som ejes af TDC.

”Vores ejere møder simpelthen den efterspørgsel, der er. Det er selve kernen i deres nye indsats i Storkøbenhavn og Nordsjælland. De har skruet en forretningsmodel sammen, som de kan se holder. Der bliver allerede leveret Waoo på det meste af Sjælland, så det er oplagt for os at gå efter det potentiale, der er i Hovedstadsområdet og Nordsjælland,” siger Jørgen Stensgaard.

Waoo henviser til hjemmesiden www.waoo.dk, hvor interesserede hurtigt kan slå deres adresse op og se, om man bor i det nye dækningsområde.

Om Waoo
Waoo står for produkter til en række danske fibernetselskaber. Alle Waoo-produkter leveres på 100 % fiberteknologi under sloganet ’Internet som det burde være’. Fiberens høje stabilitet og kapacitet gør forbindelsen oplagt til blandt andet 4K TV og streaming, ligesom forbindelsen også er optimal til gaming på grund af den lave latency.

I Nordsjælland og København bliver det hos Fibia, Danmarks største fibernetselskab og medejer af Waoo, man kan købe Waoo. Fibia blev stiftet i 2014 gennem fusion af fibernettene fra to af Danmarks største energiselskaber, Seas-NVE og NRGi, og forsyner i dag privat- og erhvervskunder med fiberbredbåndsprodukter i et område, som dækker Østjylland, Sjælland og Lolland-Falster.

Læs mere om Waoo’s produkter og dækningsområde her: www.waoo.dk

Link til pressefotos: https://www.dropbox.com/sh/e8ngc385hffaxwr/AAAo3fDCe710eAFMrUMEj1ZNa?dl=0

 

30.03.2017

Waoo kåret som Danmarks bedste internet – igen

Det succesfulde fibernet-samarbejde Waoo kan for sjette år i træk fejre kåringen som Danmarks Bedste Internet.

Pressemeddelelse - Svinninge, 30. marts 2017.

Waoo kåret som Danmarks bedste internet – igen

Det succesfulde fibernet-samarbejde Waoo kan for sjette år i træk fejre kåringen som Danmarks bedste internet.

Det dokumenteres af det netop offentliggjorte BrancheIndexTM Internet 2017, som gennemføres af det uafhængige konsulenthus Loyalty Group.

Hos Waoo lægger man ikke skjul på, at man har ventet resultatet med spænding.

”Vi er ærlig talt vildt stolte. Alle i Waoo-samarbejdet har knoklet for at holde positionen i år. Der kommer hele tiden nye services til i markedet, og det betyder utroligt meget for os, at vores kunder oplever, at de får høj stabilitet og kvalitet, når de har Waoo Fiber,” siger Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo.

Han peger på nye produkter som en del af forklaringen. Blandt de nye muligheder er Waoo Smart WiFi, som blev lanceret i efteråret 2016, og som vandt international hæder på konferencen Wi-Fi NOW Awards i London i oktober 2016.

Ifølge Loyalty Group har produktkvaliteten stor betydning for årets indeksering.

”I årets undersøgelse skiller Waoo sig især ud på området produktkvalitet. I takt med en stigende brug af internettet i de danske privathjem, hvor stadigt flere af familiens medlemmer er online samtidigt, er netop produktkvaliteten i fokus. Dette har også været et tydeligt fokus blandt andre af branchens spillere, hvor netop kapacitetsudvidelser har været prioriteret,” siger Mikkel Korntved

Målingen viser, at Waoo har branchens mest loyale kunder. Selskabet, som er ejet af en række lokale fibernetselskaber, med Fibia som en af de største ejere, indtager en klar førsteplads i målingen af internetudbydernes troværdighed og omdømme.

Desuden viser loyalitetsindekset, at Waoo har fået den højeste indeksscore siden undersøgelsen første gang blev gennemført i 2012, og mere end halvdelen af de adspurgte Waoo-kunder har til Loyalty Group sagt, at de allerede har anbefalet Waoo til folk, de kender.

Om undersøgelsen

BrancheIndexTM Internet 2017 er gennemført af det uafhængige konsulenthus Loyalty Group. Det er sjette år, de gennemfører en måling på internetbranchen med det formål at afdække danskernes loyalitet og tilfredshed overfor deres internetudbyder.

Undersøgelsen gennemføres blandt Loyalty Groups interviewpanel på i alt 130.000 skandinaviske privatpersoner. I alt har 3.386 danskere svaret på denne undersøgelse.

Mere information om undersøgelsen kan findes her: http://www.loyaltygroup.dk/internet


Om Fibia P/S

Fibia er en sammenlægning af NRGi og SEAS-NVE's fiberaktiviteter, og er Danmarks største fiberselskab med knap 100.000 kunder. I 2016 blev Waoo for 5. år i træk kåret af Loyalty Group som Danmarks bedste internetudbyder. SEAS-NVE ejer 65,5 procent af Fibia, mens NRGi’s ejerandel er på 34,5 procent. 

18.01.2017

Fibia etablerer fibernet for yderligere 100 mio. kr. i 2017

Pressemeddelelse - Svinninge, 18. januar 2017.

Endnu flere end oprindeligt planlagt kan se frem til at blive tilsluttet fremtidens internet fra Fibia i år. Energiselskabet SEAS-NVE, som er en af ejerne af Fibia P/S, tilfører ekstraordinært det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne yderligere 100 mio. kr. til lynhurtigt fibernet for at sikre vækst og udvikling i regionen.

Borgere og virksomheder kan søge den helt nye pulje ”Fiberpuljen” fra 16. januar og frem til 15. marts.

Den ekstraordinære investering på i alt 100 millioner kroner udmøntes i to forskellige initiativer. 50 mio. kr. skydes ind i ”Fiberpuljen”, mens de øvrige 50 mio. kr. skal få fibernettet endnu hurtigere ud til de omkring 4.000 borgere og virksomheder i regionen, der allerede har samlet tilstrækkelig opbakning til at få projekterne gennemført.

Ildsjæle skal sikre lokal opbakning

Jo flere beboere og virksomheder, der står sammen om at ønske fibernet i et område, jo større er chancerne for at komme i betragtning. Derfor skal ansøgninger rumme flere positive tilkendegivelser, ligesom der lægges vægt på, at der er erhvervsliv i området.

Personer, som vil sørge for den lokale opbakning, kan læse mere om kriterierne, finde inspiration og materialer samt søge på fiberpuljen.dk.

Fiberpuljen er et markant privat supplement til statens bredbåndspulje i Region Sjælland, som er den del af Danmark, hvor flest døjer med en utidssvarende internetforbindelse. Læs mere om baggrunden i pressemeddelelsen fra SEAS-NVE.

 

10.10.2016

Fibia afbryder kortvarigt fiberforbindelsen i dele af Østjylland

Fibia samler fibernettet i Øst- og Vestdanmark og det giver en kort afbrydelse i nattetimerne for vores kunder

Svinninge, oktober 2016.
Fibia lægger i disse måneder fibernettet i Øst- og Vestdanmark sammen til ét samlet net. Fibia’s kunder i Østjylland vil derfor kunne opleve en kortvarig serviceafbrydelse af deres fiberforbindelse. Afbrydelsen sker en enkelt dag i nattetimerne.

Sammenlægningen betyder, at kunder hos Fibia fremover er tilsluttet den nyeste fiberforbindelse. Det nye fælles fibernet er en naturlig følge af, at SEAS-NVE på Sjælland og NRGi i Jylland nu også teknisk bliver samlet med fælles drift, administration og service.

”Vi har forberedt os godt, så vi forventer bestemt, at sammenlægningen sker hurtigt og uden problemer for vores kunder. Vi ved godt, at det kan være en udfordring at være uden internet og tv. Derfor har vi også valgt at lægge den planlagte serviceafbrydelse i nattetimerne,” siger Gitte Fredborg, som er teknisk direktør i Fibia.”

Alle berørte kunder får direkte besked

Sammenlægningen og den kortvarige serviceafbrydelse af fibernettet sker løbende frem til udgangen af oktober.

”Alle de kunder, hvor vi kortvarigt må afbryde deres fiberforbindelse, vil modtage nærmere information og en præcis dato for, hvornår vi må afbryde deres fibernet. Desuden vil kunderne løbende modtage vejledninger og relevant information fra os,” fortæller Gitte Fredborg.

Fibia har herudover, og for bedst muligt at kunne vejlede kunder i forbindelse med omlægningen, oprettet en særlig kundeportal. Her kan kunder løbende holde sig ajour. Alle berørte hustande og virksomheder vil inden sammenlægningen modtage et link og et login til den særlige kundeportal. Det bliver udsendt pr. mail eller brev.

I alt ca. 27.000 hustande og omkring 1.000 erhvervsadresser i Aarhus-området, Horsens, samt Hedensted/ Juelsminde, vil efter sammenlægningen fremover få leveret deres fiberforbindelse direkte fra Fibia.

Sammenlægningen af fibernettet forventes afsluttet ved udgangen af oktober. Fibia’s kunder kan desuden følge den daglige driftsinformation her.

Mediekontakt:

Gitte Fredborg, teknisk direktør, Fibia, gfr@fibia.dk, telefon: 40 45 79 09
Peter Tulin, markedschef, Fibia, pt@fibia.dk, telefon: 61 47 12 34

OM FIBIA P/S
Fibia er en sammenlægning af NRGi og SEAS-NVE’s fiberaktiviteter, og er Danmarks største fiberselskab. Selskabet kan foreløbig tilbyde flere end 300.000 husstande og erhvervsvirksomheder fibernet og har knap 100.000 kunder. I 2016 blev Waoo for 5. år i træk kåret af Loyalty Group som Danmarks bedste internetudbyder. SEAS-NVE ejer 65,5 procent af Fibia, mens NRGi’s ejerandel er på 34,5 procent. Se mere på www.fibia.dk.