Samgravning

Samgravning og ledningsejermøder med Fibia

Her finder du kontaktinformation, hvis du vil koordinere samgravning med Fibia eller har brug for at indkalde til ledningsejermøde.

Henvendelse øst for Storebælt
Tlf. 70 29 24 75 - hverdage kl. 8.00-15.00

E-mail: ledningsoplysninger@fibia.dk – husk at angive LER-nr.

Henvendelser vedrørende koordinering af gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. §74 eller anden samgravning i den østlige del af Fibias forsyningsområde bedes du sende til SamgravningOst@fibia.dk.

Vil du indkalde Fibia til ledningsejermøde i øst, bedes du skrive til LedningsejermoderOst@fibia.dk.

 

Henvendelse vest for Storebælt
Tlf. 78 75 39 34 - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 

E-mail: ledningsoplysninger@fibia.dk – husk at angive LER-nr.

Henvendelser vedrørende koordinering af gravearbejder jf. Lov om offentlige veje m.v. §74 eller anden samgravning i den vestlige del af Fibias forsyningsområde bedes du sende til SamgravningVest@fibia.dk.

Vil du indkalde Fibia til ledningsejermøde i vest, bedes du skrive til LedningsejermoderVest@fibia.dk.