Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Fibia P/S (”Fibia”) må behandle mine personoplysninger, som er angivet nedenfor, til brug for at kontakte mig pr. brev, e-post (e-mail, sms, mms eller tilsvarende digitale kanaler) og telefon med markedsføring, herunder information, konkurrencer og gode tilbud på bredbåndsydelser, telefoni, tv og video on demand. De personoplysninger, som Fibia må behandle, omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Samtykket er gældende fra dags dato og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte Fibia. Herefter vil Fibia ikke længere behandle mine personoplysninger til brug for ovennævnte formål, medmindre jeg har samtykket hertil.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Du kan til en hver tid kontakte os og få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få rettet i eventuelle personoplysninger, vi behandler. Hvis du ønsker dine personoplysninger slettet, behandlingen heraf begrænses eller såfremt du ønsker at gøre indsigelse mod Fibias behandling, kan du kontakte os.

Klage og kontakt

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, eller har nogen spørgsmål, skal du kontakte Fibia P/S, Hovedgaden 36, 4520 i Svinninge, eller via telefon 70 29 24 44 eller e-mail: fibernet@fibia.dk

Hvis du ønsker, at klage kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon 33 19 32 00.

Fibia P/S, 23. marts 2018