Fibias logo

Baggrund og kriterier


Hvad er fiberpuljen?
Fiberpuljen er en projektpulje på 100 mio. kr. til ekstra udbredelse af fibernet i områder med særlig lav internethastighed inden for energiselskabet SEAS-NVEs forsyningsområde. Fibernettet etableres af Fibia, som er Danmarks største fibernetleverandør med flere end 100.000 kunder.

Derudover er der investeret yderligere 50 millioner kroner til hurtigere udrulning af allerede planlagte projekter. 

Hvilke krav er projekterne vurderet og udvalgt ud fra?
Disse kriterier er indgået i vurderingen af, hvilke projekter der bliver etableret med midler fra Fiberpuljen:

Andel af de indmeldte adresser (private husstande, virksomheder og sommerhuse), der maksimalt har adgang til download hastigheder på 10 Mbit/s eller derunder. (Vægter 25%)
Andel af de indmeldte adresser (private husstande, virksomheder og sommerhuse), der maksimalt har adgang til download hastigheder på 5 Mbit/s eller derunder. (Vægter 25%)
Projektets størrelse. Hvor mange private husstande, virksomheder og evt. sommerhuse i projektområdet ønsker fibernet? Bemærk, at adresserne skal udgøre et sammenhængende område. (Vægter 20%)
Andel af erhverv blandt de adresser, der er en del af projektet. (Vægter 15%)
Gennemsnitlige etableringspris pr. husstand. (Vægter 15%)
Dertil er der kigget på den geografiske spredning, så de udvalgte projekter er fordelt i størstedelen af SEAS-NVEs forsyningsområde.

Hvorfor har der været fokus på erhverv?
Formålet med Fiberpuljen er blandt andet at understøtte den lokale og regionale udvikling. Derfor arbejder Fibia og SEAS-NVE for at tilbyde virksomheder muligheden for en hurtig og stabil internetforbindelse. Der skal ikke nødvendigvis søges forhåndstilsagn fra virksomhederne i området, men det tæller positivt, hvis området rummer en række virksomheder.

Hvem har vurderet projektansøgningerne?
Projektet er gennemført af SEAS-NVEs datterselskab, fibernetselskabet Fibia P/S. De ansvarlige for planlægning og udrulning i Fibia har vurderet de indkomne projekter efter ovennævnte kriterier.

Hvordan har processen været?
Projektet blev lanceret 16. januar 2017.
Der var ansøgningsfrist 15. marts 2017.
Derefter har ansøgerne modtaget mail eller brev med besked om, at de skulle afgive en bindende tilmelding. Det er antallet af bindende tilmeldinger, der er indgået i beregningen af projekterne.
Fibia har efterfølgende beregnet de 170 indkomne projekter og vurderet, hvor mange projekter, der kan etableres.
Undervejs har bestyrelsen i SEAS-NVE besluttet at fordoble puljen til i alt 100 mio. kr. (foruden 50 mio. kr. til såkaldt accelereret udrulning af en række øvrige projekter).
10. maj 2017 er det offentliggjort, hvilke projekter, der etableres.
Hvordan får ansøgerne besked om, hvorvidt ens projekt får støtte fra puljen?
Fibia har offentliggjort listen over projekter her på fiberpuljen.dk.

Derudover udsendes mail eller brev til alle dem, der kan se frem til at blive etableret samt øvrige adresser i de udvalgte områder.

Hvordan og hvornår udbetales støtten?
Der gives ikke egentlig støtte, men lokalområdet får adgang til fibernettet mod en beskeden egenbetaling.

Hvad koster det for en husstand at blive tilsluttet?
Tilslutningsprisen for en privatadresse er 1.995 kr. Det er Fibias normalpris for etablering pr. husstand i nye områder. Tilslutning til fibernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til Skats regler om Håndværkerfradraget.

Hvad forpligter man sig til som ny kunde?
Alle, som har afgivet bindende tilmelding, har som minimum valgt et internetprodukt i seks måneder. Fibia leverer internet, tv og telefoni fra Waoo, som for 6. år i træk er blevet kåret som Danmarks bedste internet*. Alle produkter kan ses på fibia.dk.

*Loyalty Group. Bedst i test 2012-2016.

Hvor hurtigt kan de nye områder forvente at komme på fibernettet?
Den overvældende interesse og fordoblingen af Fiberpuljen til 100 mio. kr. har betydet, at det vil tage længere end oprindeligt forventet at projektere de nye områder og gøre dem produktionsklar. Halvdelen af de projekter, der har søgt Fiberpuljen, kan se frem til at blive etableret. Nogle af dem med midler fra Fiberpuljen, mens andre etableres uden om puljens midler, fordi de kan tilbydes fibernet på almindelige vilkår. I alt kommer de nye fiberkabler forbi flere end 3.700 adresser. Cirka 2.300 har allerede bestilt produkter, og så snart Fibia har mere præcis information om de enkelte områders tilslutningsdato, vil kunderne få direkte besked via mail eller brev. Det er også muligt at holde sig opdateret på fibia.dk og Facebook.

Hvad kan man som afvist ansøger gøre for alligevel at få fibernet til sit lokalområde?
Chancen for at skaffe den nødvendige opbakning til fibernet til lokalområdet øges betragteligt, hvis der er en eller flere ildsjæle, som yder en ekstra indsats for at indsamle fibertilkendegivelser. Derfor er det en god idé selv at melde sig som fiberambassadør og helst gerne slå sig sammen med andre, så der er et korps af ambassadører. Erfaringerne viser, at jo flere kræfter, der bærer et projekt fremad, jo større er chancen for succes. Herefter kan I kontakte Fibia og høre om mulighederne.

Hvad består arbejdet i?
Ud over at være bindeled mellem lokalområdet og Fibia, kan rollen som fiberambassadør fx omfatte at tale med borgerne om deres interesse for fibernet, arrangere informationsmøder, oprette en lokal Facebook-gruppe for fibernet i området og andet, som kan få fibernet til lokalområdet. Som fiberambassadør repræsenterer du altså ikke Fibia, men du er lokalområdets drivkraft i jeres projekt. Du kan se en fiberambassadør fortælle om arbejdet her.

Bliver der mulighed for at søge Fiberpuljen igen senere?
Fiberpuljen 2017 er et pilotprojekt. Når SEAS-NVE og Fibia har evalueret projektet, vurderer SEAS-NVE, om puljen tilføres flere midler, så der kan søges igen på et senere tidspunkt. Hvis det sker, vil det blive meldt ud på hjemmeside, Facebook m.m.

Hjælper I afviste ansøgere videre, fx til at komme i betragtning senere?
Fibia gemmer alle ansøgninger, ligesom man er velkommen til at søge igen, hvis SEAS-NVE afsætter nye midler til Fiberpuljen. Tidligere ansøgninger vil dog ikke automatisk være gældende til en eventuel ny runde. Alle interesserede skal i så fald søge igen ud fra de opsatte kriterier og frister.

Fibernet fra Fibia

Nemt | Enkelt | Ligetil

Gå til Fibias forside